Düşük vasıflı ,yemlik buğday ithal edilip un olarak piyasaya mı verildi?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yemlik buğday olarak tanımlanan düşük vasıflı  11,5 proteinli ,ithal edilen buğdayların işlenip piyasaya un olarak verildiği yönündeki iddiaları, TBMM gündemine taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemir’li soruyu mevzuat   ile yanıtladı.

GÜRER, İDDİALARI GÜNDEME TAŞIDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda,  yemlik olarak ithal edilen ,düşük vasıflı 11,5 proteinli buğdayın, işlenerek piyasaya un olarak verildiği yönündeki iddiaların doğru olup olmadığının açıklanmasını istemişti.

BUĞDAY UNU TEBLİGİ…

CHP Milletvekili  Ömer Fethi Gürer’in Plan ve Bütçe Komisyonunda yönelttiği sorusuna, Tarım ve Orman Bakanlığından yazılı yanıt geldi.

Buğday  unlarına ilişkin değerlendirmelerin “Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği ” dikkate alınarak gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, “Tebliğde buğday ununun tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, depolanması, nakledilmesi ve piyasaya arz edilmesi aşamalarında taşıması gereken özellikler belirtilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir  Pakdemirli imzasıyla verilen yanıtta, “Piyasada yer alan buğday unlarının bu Tebliğde yer alan kriterleri sağlaması gerektiğine işaret ederek . Bahse konu kriterler ulusal ve uluslararası çalışmalar ve veriler ışığında hazırlanmıştır. Ayrıca buğday unları yatay gıda kodeksi hükümlerine de (bulaşanlar, etiketleme vb.) uygun olmak zorundadır” denildi.

NET YANIT YOK

CHP Milletvekili Gürer’in soruna verilen yanıtta , “ Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği ’nde Ekmeklik Buğday Unu için protein miktarı en az kuru maddede yüzde 10,5, Tam Buğday Ununda protein miktarı en az kuru maddede yüzde 11, Özel Amaçlı Buğday Unlarında protein miktarı en az kuru maddede yüzde 7 olmak zorundadır. Bakanlığımızca yapılan resmi kontrollerde mevzuatta belirtilen protein değerlerinden düşük olarak üretilmiş ürünlere rastlanması halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari yaptırımlar uygulanmaktadır” şeklinde bilgiler verildi.

DÜŞÜK VASIFLI BUĞDAY UN OLDU MU?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise  düşük vasıflı ve yurt dışında “yemlik buğday” olarak tanımlanan 11,5 proteinli buğday  ithal edildi. TMO  yurt dışından  bu düşük vasıflı buğday ki (11,5 protein)tonu 353 dolara ithal etti. Un fiyatlar yurt içinde artınca TMO   Piyasaya un satmaya başladı .Fırıncılar TMO unundan randıman alamadıklarını söylüyorlardı.50 kg  un torbası 400 liraya çıkmasına rağmen fırıncı TMO nun fiyatların tamamı peşin, 185-200 TL/çuval  ununa sınırlı itibar etti. İddia TMO ununu düşük vasıflı buğdaydan elde edilen un olduğu idi..Durumu Bakana  sordum.Bakan mevzuata  göre yanıt verip yemlik buğday un olmadı diyemedi.Mutlaka hububatta kendi kendine yeter duruma ermeliyiz” diye konuştu.

EKMEK 3 LİRA,SİMİT 3,5 TL

CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer

Bakana yönelttiği  “50 kiloluk torbada un piyasada 350 liraya satılırken TMO’nun sattığı 180 liralık unu fırıncılar neden kullanmıyor? Kullanıyorsa ekmek 3 lira, simit 3,5 lira nasıl olmuştur? Sorusunda Bakan Pakdemirli “TMO tarafından un fabrikalarına ekmeklik buğday satışı, fırın ve ekmek imalathanelerine uygun fiyatla (185-200 TL/Çuval fiyat aralığında) un satış fiyatı taahhüt etmeleri koşuluyla yapılmaktadır. Taahhüt veren un fabrikalarının listesi fırıncı ve esnaf odaları başta olmak üzere, bireysel olarak talepte bulunan tüm fırıncılar, İl Valilikleri ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmaktadır. Un regülasyonu uygulaması Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ticaret Bakanlığımız yetkilileri tarafından gerek un fabrikaları gerekse fırınlar nezdinde sıkı bir şekilde takip edilmektedir.” Yanıtını verdi.

Gürer “En son tarım sayımı kaç yılında yapılmıştır?” Sorunu da Bakan “Tarım sayımı en son 2001 yılında yapılmış olup, Genel Tarım Sayımı Türkiye İstatistik Kurumu sorumluluğundadır.” Diye yanıtladı.

Bunları da Okuyabilirsin.

İLAN VE REKLAM VERGİSİ 2. TAKSİT ÖDEMELERİ 30 KASIM’DA SONA ERİYOR

Ocak ayında başlayan ve 2 taksit halinde ödenen ilan ve reklam vergilerinin 2. taksit ödemeleri …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.