Gürer: “Taşeronda kalanlar kadroya alınmalıdır”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sağlık sisteminin sorunlar yumağı olduğunu belirtip “Kamu personeli olmayan Aile Sağlığı Çalışanı ebe, hemşire, ATT ve sağlık memuru ve aile hekimleri ile hastanelerde farklı branşlarında çalışanların, hizmet alım sözleşmesine takılıp kadro alamayarak taşeronda kalanların sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. Farklı branşlarda binlerce atama bekleyen sağlık eğitimini tamamlamış gençlerinde  atanmalarının bir an önce  sağlanmalıdır” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer,”Resmî Gazete ’de yayımlanarak 24.11.2004 tarihli yürürlüğe giren 5258 sayılı “Aile Hekîmliği Kanunu” ile birinci basamak sağlık hizmeti sağlamak, bireyin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetini sunmak, kişisel sağlık kayıtlarının tutulması ve bu hizmetlere eşit erişimin sağlanması amacıyla Aile Sağlığı Merkezleri kurulduğunu belirterek Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları 5258 Sayılı Aile Hekim Kanunu’na tabi olarak hizmet vermektedir. Aile Sağlığı Çalışanları ve Aile Hekimleri kamu personeli olarak nitelendirilmekte, kamu kurumunda çalıştıkları halde kamu dışı çalışan olarak sınıflandırılmaktadır. “Kamu dışı çalışan”  görülen Aile Sağlığı Çalışanları ve Aile Hekimleri nöbet, eğitim gibi durumlarda kamu kuralları uygulanmakta ve kamu kurumlarında çalışan sağlık görevlileri ile eşit iş, sorumluluk ve görevleri yapmalarına rağmen özlük haklarında çok farklı uygulamalar sürmektedir “ diye konuştu.

ÖZLÜK HAKLARI VERİLMELİDİR

CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer Aile Hekimleri ve çalışanları  eşlerin yer değişikliğinde önemli soruna dönüşen tayin hakkından mahrumdur. Kadın çalışanlar doğum izni kullanmalarına karşın kamuda uygulaman doğum sonrası ücretsiz izin hakkı bulunmamaktadır. Askerlik görevi için giden kişinin döndüğünde kendi birimine ya da boş bir kadroya geçmesi olası değildir. Kamu görevlisi sayılmadıkları için sözleşmeleri fesih edildiğinde ihbar ve kıdem tazminatı alamamaktadır. Sağlık sebebiyle bir sözleşme döneminde yüz seksen günü aşan süreyle görevin ifa edilmemesi halinde çalışanın sözleşmesi yetkili merci tarafından fesih edilmektedir. Aile sağlığı çalışanları yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev başında bulunmadığı sure için ya kendileri izinli olduğu sürelerde çalışacak personel bulmak zorunda ya da Bakanlık tarafından izinli aile sağlığı çalışanı yerine görevlendirme yapılmaktadır. Bakanlık tarafından görevlendirilen kişi için asıl aile sağlığı çalışanının alacağı ücretlerden kesinti yapılmaktadır. Çalışanları mağdur eden bu sistem en çok tek hekimli Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanlar etkilemekte, çalışanlar izinlerini kullanamamaktadır.

 Kamu görevlisi olmayan Aile Sağlığı Çalışanı ve Aile Hekimlerinin en önemli sorunu iş güvencesidir.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çok önemli bir yükü sırtlayan Aile Hekimi ve Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları, başta filasyön kişi tespit sonrası tüm aşamalarda verilen görevleri, aşılama, gebe ve bebek takipleri olmak üzere birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin büyük bölümünü uygulayan Aile hekimliği hizmetlerinde “personel temininde güçlük çekilen” diye ifade edilen sahanın en zor en ücra noktalarında yaklaşık 10 yıllık özverili ve aralıksız hizmet vermektedir.

Sağlık Hizmetlerinin bir bütün olduğu düşünüldüğünde, personel temininde güçlük çekilen yerlerde istihdam edilen bu fedakâr insanlara insani ve evrensel gerçekler bağlamında asgari yaşam standartları tesis edilmeli ve geleceğe güvenle bakabilmeleri için yukarıda sözü edilen başlıklar bağlamında sözleşmelerinin sürekliliği sağlanarak mağduriyetleri giderilmelidir” diye konuştu.

TAŞERONDA KALANLARA KADRO VERİLMELİDİR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Statüsüne bakmadan halkımızın sağlığı için ve gayretle çalışan Kamu görevlisi olmayan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme yapılması, 696 sayılı KHK ile sağlık bakanlığında hizmet alım sözleşmesi takılıp kadro alamayan hastane bilgi işlemciler, görüntüleme merkez çalışanları, yemekhane sosyal tesisi çalışanı, güvenlik ve kamuda kiralık araç şoförleri kadroları da bir an önce verilmelidir. Taşeron çalışanlar bir kısmı kadro alırken hakkı olmasına karşın kadro verilmeyen binlerce kişi vardır. Sağlık Bakanlığında da bu bağlamda sorun vardır. Sorun çözülmelidir” diye sözlerini tamamladı.

Bunları da Okuyabilirsin.

AĞBABA: PANDEMİDE İŞSİZ SAYISI 23 BİN AZALDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya İŞKUR Müdürlüğü’nün pandemi döneminde işsiz sayısını en az …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir